• ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
  • ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน)
Phanaplai Herbal Oil #2
15 g. / 50 g. / 85 g.
ยานวดสมุนไพรพนาไพลสูตร 2 (สูตรร้อน) ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในช่วงฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวจัด จนทำให้เกิดอาการดังกล่าวซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

ภาชนะบรรจุ: บรรจุในขวดแก้ว
ส่วนผสมหลัก: น้ำมันไพล, การบูร, เกล็ดสะระแหน่
หมายเหตุ: เก็บในที่แห้ง, หลีกเลี่ยงแสงแดด

Phanaplai Herbal Oil is good for relieve muscle pain in the winter
Materials: Contain in glass bottle
Main Ingredients: Oil, Camphor, Mint pepper
Remarks: Keep Dry, Keep Away from Sunlight